Smrt doma:

Svojci umrlega morajo o smrti najprej obvestiti osebnega zdravnika ali dežurni zdravstveni dom. Zdravnik ali mrliški preglednik mora opraviti pregled takoj, ko izve za smrt, in sicer v gosto naseljenih stavbah najpozneje v 12-tih, drugje najpozneje v 24-tih urah. Zdravnik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu.
Ko zdravnik opravi mrliški pregled, pokličite našo telefonsko številko: +386 1 7552 894 ali na GSM: +386 31 774 939. Obiskali vas bomo, uredili prevoz pokojnika in se dogovorili o načinu, kraju in času pogrebne svečanosti.

Smrt v domu upokojencev, oskrbovalnem domu, bolnišnici…:

V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov, prejmejo svojci obvestila o smrti, v katerem je tudi navedeno kje se pokojnik nahaja. Predstavnik bolnišnice ali doma upokojencev svojce seznani o času smrti, pove, kje se pokojnik nahaja, ter jih pozove, da prevzamejo osebne stvari umrlega. Prevzem pokojnika iz bolnišnice ali doma starejših opravimo mi, pokličite nas in dogovorili se bomo o vseh podrobnostih. Smrt umrlega matičarju prijavi pogrebno podjetje.